Privacy Policy – Terms of Use

1.Ειδικά στοιχεία – Πληροφορίες.


Η παρούσα ιστοσελίδα («Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «Cinnabar ΙΚΕ», εφεξής η “Εταιρεία”.


Δραστηριότητα της Εταιρείας: Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων διάδοσης της παραδοσιακής μεθόδου Βυζαντινής αγιογραφίας και εφαρμογής σχεδιαστικής και ζωγραφικής παραδοσιακής αισθητικής με σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευέςείτε σε στεγασμένους χώρους, είτε μέσω διαδικτύου,λειτουργία χώρων έκθεσης έργων τέχνης, έκδοση και εμπορία βιβλίων και άλλων εντύπων, καλλιτεχνικού, ή εκπαιδευτικού περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών τοιχογραφιών (αγιογραφίες, διακοσμήσεις) σε Ιερούς Ναούς, παραγγελίες για φορητές εικόνες επί ξύλου ή παραστάσεων επί καμβά για τοποθέτηση σε Ιερούς Ναούς και συναφείς χώρους, χονδρικό και λιανικό εμπόριο από στεγασμένους χώρους, ή και μέσω διαδικτύου ή αλληλογραφίας, βιβλίων, αποτυπώσεων εικαστικών έργων, έργων τέχνης, ιερογραφιών, εικόνων, πινάκων ζωγραφικής, πρωτοτύπων έργων ζωγράφων, ανεξαρτήτως, πινέλων και χρωμάτων και διαφόρων υλικών ζωγραφικής.


Διεύθυνση Έδρας Εταιρείας:Ευγένιου Βουλγάρεως 6, Μετς, Αθήνα, ΤΚ 11636

e-mail:  Παρακαλώ κατευθυνθείτε στο https://www.iconographytoday.com/ και κάντε κλικ στο σύνδεσμο “Επικοινωνήστε μαζί μας“.

Η χρήση της παρούσης Ιστοσελίδας, οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής καιη χρήση των υπηρεσιών αυτών διέπονται από τους παρακάτω όρους χρήσης (“Όροι“). Πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις. Εάν δε συμφωνείτε με όλους τους Όρους, τότε δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σας στην Ιστοσελίδα ούτε η χρήση αυτής. Με την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα ή τη χρήση της, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τη δέσμευσή σας, όπως προκύπτει από τους Όρους και συνομολογείτε πως είστε 18 ετών και άνω, ως εκ τούτου, ενήλικες με δικαιοπρακτική ικανότητα.

 

  1. Παροχή Πληροφοριών – Περιγραφή Υπηρεσιών & Προϊόντων.

Η Εταιρεία εγγυάται την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην Ιστοσελίδα, καθώς και των χαρακτηριστικών των υπηρεσιών και προϊόντων στην Ιστοσελίδα και την ακρίβεια των προδιαγραφών σχετικά με αυτά. Η Ιστοσελίδα προβάλλει, προωθεί και ενημερώνει για τις υπηρεσίες –  προϊόντα που διαθέτει η Εταιρεία και αναφέρονται σε αυτήν οι τυχόν συνεργάτες της. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τις υπηρεσίες- προϊόντα που προβάλλει-προωθεί στην Ιστοσελίδα της και να τροποποιεί, να ανανεώνει ή/και να αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την τιμολογιακή της πολιτική, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να εφαρμόζει και να διενεργεί ελεύθερα καθώς και να τροποποιεί, να ανανεώνει ή/και να αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και τήρηση προθεσμίας, υπό τον όρο της ενημέρωσης των χρηστών όπως και όπου νομίμως προβλέπεται.Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη τεχνικού ή τυπογραφικού χαρακτήρα, τα οποία μπορεί να συνέβησαν εκ παραδρομής ή λόγω αναστολής της λειτουργίας της Ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.

 

  1. Περιορισμός Ευθύνης.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική ζημία που απορρέει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδαςαπό το χρήστη και των υπηρεσιώνή του περιεχομένου που υπάρχει στην Ιστοσελίδα, ακόμα και αν οι ζημίες μπορούσαν να προβλεφθούν ή αν η Εταιρεία ενημερώθηκε για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Εάν ο ανωτέρω περιορισμός ευθύνης δε μπορεί να εφαρμοστεί, η Εταιρεία είναι υπεύθυνη μόνο για σοβαρή έλλειψη επιμέλειας σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση πληροφοριών και υπηρεσιών που παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας.
Επιπλέον, η Εταιρεία δε μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των  υπηρεσιών – προϊόντων που απεικονίζονται – προσφέρονται στην Ιστοσελίδα. Ωστόσο, εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών της σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα των εν λόγω υπηρεσιών -προϊόντων.

Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τεχνικά ζητήματα τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι χρήστες όταν προσπαθούν να έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή κατά την περιήγησή τους σε αυτήν, τα οποία σχετίζονται με την απόδοση ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με την Ιστοσελίδα. Επιπλέον, η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τις ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα για την αθέμιτη παρεμβολή τρίτου μέρους στα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας. Όπου η τρέχουσα Ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ή για τυχόν βλάβη που προκλήθηκε στο χρήστη από αυτούς τους ιστότοπους. Επιπροσθέτως, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό, το λογισμικό, τα δεδομένα  των χρηστών ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή. Η Εταιρεία  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιεί  ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές στην Ιστοσελίδα της να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της Ιστοσελίδας της Εταιρειας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ευθύνης για ορισμένες ζημίες. Σε αυτή την περίπτωση, οι παραπάνω περιορισμοί και αποκλεισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς, στο βαθμό που ο νόμος της εν λόγω δικαιοδοσίας εφαρμόζεται στους παρόντες Όρους.

 

4.Υποχρεώσεις Χρηστών.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η Ιστοσελίδα προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Aπαγορεύεται κάθε τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, προβολή, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αδειοδότηση, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταφορά, ή πώληση κάποιου από τα κείμενα, τις απεικονίσεις, τα λογότυπα ή τις επικοινωνίες/ανακοινώσεις που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, κινούμενων εικόνων, ήχου, εικονογραφημάτων, πληροφοριών, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών και ρυθμίσεων αυτών, εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται ρητά. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται και δεσμεύονται να μη χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα της Εταιρείας για την αποστολή, μετάδοση, δημοσίευση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάδοση παράνομου, επιζήμιου, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, χυδαίου, άσεμνου ή επιβλαβούς για ανηλίκους και προς κάθε τρίτο υλικού. Επιπλέον, η επίσκεψη και η εκτέλεση συναλλαγών μέσω της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση, αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν περιορίζει ή εμποδίζει την χρήση τρίτων. Συμφωνείτε να μη συλλέξετε και / ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε περιγραφές / απεικονίσειςγραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, υπηρεσιών, καταχωρίσεων ή τιμών της Ιστοσελίδας εκτός αν προορίζεται για αποκλειστικής δικής σας προσωπική μη εμπορική χρήση ή στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών της Εταιρείας.

Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες Όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν τη ζημία της Ιστοσελίδας ή τη χαμηλή απόδοσή της, ή που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας.

 

  1. Πνευματική Ιδιοκτησία, Λογισμικό και Περιεχόμενο.

Η ιστοσελίδα www.iconographytoday.com είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της Εταιρείας. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το λογισμικό και το περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής, παραμένουν ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από διεθνείς νόμους και συνθήκες για τα πνευματικά δικαιώματα. Όλα αυτά τα δικαιώματα ανήκουν στην Εταιρεία και τους παρόχους άδειας αυτής.

Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Μπορείτε να αποθηκεύετε, να εκτυπώνετε και να εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου που παρέχεται σε εσάς ή εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα ούτε επιτρέπεται η χρήση του περιεχόμενου αυτού σχετικά με οποιαδήποτε επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητά σας εκτός αν έχετε λάβει έγγραφη άδεια προς τούτο από την Εταιρεία.

Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, ανάστροφη μηχανική, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η Εταιρεία ή οι πάροχοι άδειας αυτής. Επιπρόσθετα, δε διαθέτετε καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης με κανένα τρόπο των εμπορικών σημάτων της Εταιρείας και συμφωνείτε να μη χρησιμοποιείτε αυτά τα σήματα ή οποιαδήποτε σήματα έχουν παρόμοια χρώματα, χωρίς τη γραπτή άδεια προς τούτο της Εταιρείας.

Δεν επικαλούμαστε ούτε εγγυόμαστε την απόλυτη ακρίβεια πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, το λογισμικό ή τις διαφημίσεις που  περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, διανέμονται μέσω αυτής, λαμβάνονται από αυτήν καθώς επίσης, και ιδίως, για το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο παραπέμπεστε δια μέσου υπερσυνδέσμων από την Ιστοσελίδα ή που η Ιστοσελίδα σας παρέχει πρόσβαση.

 

  1. Προστασία Δεδομένων & Πολιτική Απορρήτου.

Ο χρήστης και η Εταιρεία συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που προβλέπονται από τους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένων του Κανονισμού 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκάστοτε ισχύει, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ΓΚΠΔ) και των εφαρμοστικών εθνικών νόμων και κανονισμών (“Νόμοι περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων”).

Όταν εγγράφεστε και είστε συνδεδεμένοι ή όταν κάνετε χρήση μιας Υπηρεσίας – Προϊόντος ή όταν είστε συνδεδεμένοι και αποπειράσθε να χρησιμοποιήσετε μια Υπηρεσία – Προϊόν, η Εταιρεία συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα και τα στοιχεία που παρέχετε,τα οποία συλλέγει ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων εντός των πλαισίων εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όταν η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με την πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies της Εταιρείας.
Κάντε κλικ στην Πολιτική Απορρήτου (https://iconographytoday.com/privacy-policy) εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα. Τα cookies που τοποθετούνται στις συσκευές των χρηστών, δεν τοποθετούνται από την Εταιρεία, αλλά από το wordpress.com που φιλοξενεί το διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική cookies της wordpress.com στην εξής διαδικτυακή τοποθεσία: automattic.com/cookies. Η Εταιρεία δεν αποθηκεύει, ούτε επεξεργάζεται, ούτε χρησιμοποιεί τα cookies που αποθηκεύει η wordpress.com και οι τρίτοι κατασκευαστές που λειτουργούν εντός αυτής. Για να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες της Εταιρείας, είναι απαραίτητη η αποδοχή των cookies.

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία  που παρείχατε στα πλαίσια των υπηρεσιών – προϊόντων που αιτηθήκατε , προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας, εφόσον τούτο απαιτηθεί στα πλαίσια των σκοπών της Εταιρείας και δη για ζητήματα που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες- προϊόντα. Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε, προκειμένου να καταστήσουν τις υπηρεσίες που χρειάζεστε εφικτές, επισημαίνονται ως υποχρεωτικά πεδία στα αντίστοιχα πεδία. Άλλες πληροφορίες είναι προαιρετικές. Για τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεωνπαροχής υπηρεσιών – προϊόντων, είναι απαραίτητες ανάλογα με την περίπτωση, πληροφορίες επικοινωνίας όπως το όνομα, στοιχεία για την τιμολόγηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο πληρωμής που εσείς έχετε επιλέξει. Επιπλέον, λαμβάνει χώρα χρήση των δεδομένων σας για τη διατήρηση της βάσης δεδομένων πελατών της Εταιρείας, ώστε μόνον τα  απολύτως απαραίτητα προσωπικά  δεδομένα σας να αποθηκεύονται εκεί.

Τα προσωπικά στοιχεία που χορηγεί ο χρήστης κατά την εγγραφή του, τα οποίαδιαθέτει το PayPal προς τους παραλήπτες των πληρωμών και προκύπτουν από την καταγραφή της διαδικτυακής διεύθυνσης (IP address) που χρησιμοποίησε ο χρήστης για να εγγραφεί και να λάβει τις υπηρεσίες – προϊόντα της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο γεωεντοπισμός, επεξεργάζονται  από την Εταιρεία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών- προϊόντων στο χρήστη, τη δημιουργία λογαριασμού του χρήστη  μέσω του οποίου μπορεί να παρακολουθεί το πρόγραμμα μαθημάτων και το ιστορικό των συναλλαγών του, την επικοινωνία με το χρήστη αναφορικά με τις συναλλαγές (πχ για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, η συμμετοχή στα προγράμματα μαθημάτων, η εξόφληση και ασφαλής οικονομική συναλλαγή), για την αποστολή, εφόσον επιθυμεί, ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους και για την απόδειξη της συμμόρφωσης στις φορολογικές διατάξεις της διασυνοριακής νομοθεσίας και την απόδειξη των συναλλαγών.

 

Η Εταιρεία δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.iconographytoday.com σχετικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας της. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην Ιστοσελίδα της ή της παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται ορθά. Η Εταιρεία εφαρμόζει το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχει ως εκ τούτου υλοποιήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγει από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Οι πολιτικές διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών που διαθέτει η Εταιρεία είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται, προκειμένου να πληρούν τις ανάγκες, τις αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα χορηγείται μόνο στο προσωπικό ή άμεσους συνεργάτες της Εταιρείας και μόνοεφόσον απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση της αιτηθείσας από μέρους σας υπηρεσίας. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η Εταιρεία θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ειδοποίηση της παραβίασης.

 

 

  1. Διαθεσιμότητα παρεχόμενων υπηρεσιών – προϊόντων.

Οι διαθέσιμεςπρος παροχή υπηρεσίες – προϊόντα , τα χαρακτηριστικά τους, οι τιμές, το πρόγραμμα και οι καθηγητές, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.iconographytoday.comκαι είναι προσβάσιμα σε όλους. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για τηνεκάστοτε –υπηρεσία – προϊόν  κάνοντας κλικ στο εικονίδιο της  υπηρεσίας – προϊόντος καθώς επίσης να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ενότητα «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ».

Η Εταιρεία εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών και πελατών σχετικά με τη διαθεσιμότητά ή μη των σεμιναρίων, την εκπόνηση και την υλοποίησή τους. 

 

Συμβάσεις -Προστασία καταναλωτή.

Οι συνάψεις σύμβασης παροχής υπηρεσιών – προϊόντων  μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.iconographytoday.comδιέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και τηςΑπόφασης 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 καθώς και της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 1999/44/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της Οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αριθμό L 304 της 22.11.2011 όπως αυτή τέθηκε σε ισχύ από την 13/06/2014.

Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης σύμβασης παροχής υπηρεσιών – προϊόντων μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών – προϊόντων).Το πρόγραμμα μαθημάτων δεν απευθύνεται απ’ ευθείας σε ανήλικους. Αν κάποιος κηδεμόνας επιθυμεί να επιτρέψει σε κηδεμονευόμενό του τη συμμετοχή στις υπηρεσίες – προϊόντα της Εταιρείας, μπορεί να το πραγματοποιήσει μόνο συνάπτοντας τη σύμβαση χρήσης των υπηρεσιών – προϊόντων στο όνομά του και στη συνέχεια, να επιβλέπει τη λήψη των υπηρεσιών- προϊόντων χωρίς διακοπές. Παράλληλα, εφόσον ο εγγεγραμμένος χρήστης προτίθεται να απευθύνει τις παρεχόμενες από την Εταιρεία υπηρεσίες- προϊόντα σε κηδεμονευόμενό του, θα πρέπει με την εγγραφή του να ενημερώσει σχετικά την Εταιρεία. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών υπηρεσιών – προϊόντων που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανο πρόσωπο.

 

 

  1. Διαδικασία Εγγραφής σε Υπηρεσίες& Προϊόντα.

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού ιστοτόπου της Εταιρείας αναφορικά με  τις υπηρεσίες – προϊόντα της, θα ζητηθεί από το χρήστη να ακολουθήσει δύο συνεχόμενα βήματα:

 

 

Βήμα 1ο : «Εγγραφή και πληρωμή»:

 Η εγγραφή του χρήστη είναι απαραίτητη προκειμένου να έχει πρόσβαση τις υπηρεσίες –προϊόντα της Εταιρείας, οι οποίες συνίστανται στην παρακολούθηση του προγράμματος μαθήματων, τη λήψη ενημερωτικών μηνυμάτων και προσφορών  και τη δυνατότητα αγοράς σεμιναρίων παρακολούθησης. Η διαδικασία της εγγραφής του χρήστη έως την απαρχή της παρακολούθησης των μαθημάτων έχει ως εξής: Οχρήστης αφού επιλέξει την υπηρεσία – προϊόν στην αρχική οθόνη, πρέπει να επιλέξει το κουμπί της εγγραφής που εμφανίζεται στο ίδιο πλαίσιο της υπηρεσίας – προϊόντος που τον αφορά και συγκεκριμένα στο αντίστοιχο τμήμα κατάταξης που τον ενδιαφέρει. Μετά από αυτήν την επιλογή, το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη οδηγείται στην οθόνη της εγγραφής. Κατά το στάδιο εγγραφής ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία που του ζητούνται, δηλαδή το email του, και εφόσον το επιθυμεί δύναται να συμπληρώσει το πραγματικό του όνομα και  επώνυμο. Παράλληλα, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή του χρήστη είναι η από μέρους του συμπλήρωση ενός ονόματος χρήστη (username) και ενός κωδικού πρόσβασης της δικής του επιλογής. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του χρήστη, θα πρέπει αφού διαβάσει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της Εταιρείας, να αποδεχτεί τους όρους χρήσης αυτής στο αντίστοιχο πεδίο και εν συνεχεία να επιλέξει εάν επιθυμεί παρακολούθηση μαθήματος με ή χωρίς επίβλεψη δασκάλου. Η κάθε επιλογή μαθήματος αναγράφει τόσο το ακριβές χρηματικό ποσό όσο και το νόμισμα που θα χρεωθεί ο χρήστης στο επόμενο στάδιο.  Κάτω από τις επιλογές που αναφέρθηκαν υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής εκπτωτικού κωδικού για ορισμένες ειδικές περιπτώσεις. Εν συνεχεία, απαιτείται η  επιβεβαίωση «captcha» που πρέπει να επιλέξει ο χρήστης. Εφόσον, ο χρήστης είναι βέβαιος για τις επιλογές του, επιλέγει στη συνέχεια το πεδίο «εγγραφείτε» ολοκληρώνοντας έτσι την εγγραφή του.

Κατόπιν τούτου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του χρήστη:

α) αποστέλλεται αυτόματα ένα e-mail επαλήθευσης – ταυτοποίησης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που μόλις δήλωσε ο χρήστης, και

β) το διαδικτυακό πρόγραμμα πλοήγησης του χρήστη οδηγείται αυτόματα από το λογισμικό του ιστοτόπου της Εταιρείας στον ιστότοπο του PayPal για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής των υπηρεσιών – προϊόντων που αιτήθηκε.

Για την αποφυγή τυχόν υποκλοπών από κακόβουλο λογισμικό, ο χρήστης οφείλει να τηρεί τους γενικούς κανόνες ασφαλείας που συνιστώνται από το PayPal.. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,  ο χρήστης πριν εισάγει τα στοιχεία της κάρτας πληρωμών του ή τα username&password του λογαριασμού PayPal που διαθέτει, θα πρέπει να εξακριβώνει ότι ο υπολογιστής του βρίσκεται σε ασφαλή κρυπτογραφημένη σύνδεση με τον πραγματικό ιστότοπο του PayPal. Ρητά δηλώνεται στο σημείο αυτό ότι η Εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν υποκλοπή των ως άνω στοιχείων (στοιχεία κάρτας πληρωμής PayPal ή username&password λογαριασμού PayPal) από τρίτο μέσω κακόβουλου λογισμικού ή καθοιονδήποτε άλλο τρόπο κατά τη διαδικασία αυτή. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να διατηρεί τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή σε καλή κατάσταση και προστατευμένο από κακόβουλο λογισμικό με χρήση ειδικού λογισμικού προστασίας και να εφαρμόζει καλές πρακτικές ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο.

 

Βήμα 2ο : «Είσοδος και χρήση των υπηρεσιών -προϊόντων»:

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής και πληρωμής της υπηρεσίας – προϊόντος που επέλεξε, ο χρήστης πλέον χαρακτηρίζεται ως «ενεργός» και μπορεί να εισέρχεται στην Ιστοσελίδα επιλέγοντας το πεδίο «είσοδος» και χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας που όρισε κατά το στάδιο της εγγραφής του. Μετά την είσοδό του ως ενεργός χρήστης αποκτά πρόσβαση στα αριθμημένα βίντεο που περιγράφονται στο πεδίο της υπηρεσίας – προϊόντος που επέλεξε κατά τη διαδικασία εγγραφής του. Ο χρήστης,  αφού αποκτήσει πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες – προϊόντα, δύναται να κάνει χρήση αυτών απρόσκοπτα. . Οι παρεχόμενες υπηρεσίες –προϊόντα είναι διαθέσιμαστο χρήστη για ένα (1) έτος μετά την εγγραφή του, εκτός εάν ο χρήστης επιθυμεί τη διαγραφή του, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα προς την Εταιρεία,  ή  ο χρήστης παραβιάσει τους όρους χρήσης υπηρεσιών- προϊόντων της Εταιρείας, δυνάμενης της τελευταίας να παύσει  την πρόσβαση του στις υπηρεσίες – προϊόντα.  Η Εταιρεία δύναται να παρέχει στο χρήστη πρόσθετη χρονικά πρόσβαση στις υπηρεσίες –προϊόντα, πέραν του ενός έτους, με δικαίωμα ανάκλησης της πρόσβασης αυτής οποτεδήποτε επιθυμεί.

Διευκρινίζεται ότι έκαστηπαρεχόμενη υπηρεσία – προϊόν από την Εταιρεία δύναται να αντικατασταθεί από άλλα, αντίστοιχου περιεχομένου και σκοπού.

Ο χρήστης που έχει επιλέξει τις υπηρεσίες- προϊόντα  που περιλαμβάνουν και την επίβλεψη δασκάλου, έχει τη δυνατότητα να αποστέλει ψηφιακά αρχεία εικόνων και ερωτήσεις, επιλέγοντας το πεδίο «browse» ή «επικοινωνία». Στα αρχεία αυτά έχει πρόσβαση μόνο ο δάσκαλος, ο οποίος επικοινωνεί με το χρήστη αποστέλλοντάς του εικόνες και μηνύματα. Σε αυτά  έχει πρόσβαση ο χρήστης επιλέγοντας τα πεδία «τα σχέδιά μου» και «επικοινωνία». Το υλικό που θα στέλνει ο χρήστης το επεξεργάζεται αποκλειστικά ο δάσκαλος που τον εκπαιδεύει. Ο σκοπός επεξεργασίας αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκπαιδευτική διαδικασία  του συγκεκριμένου χρήστη. Η αποθήκευσή του αποσταλέντος υλικού από τον χρήστη προς τον δάσκαλο γίνεται στον κεντρικό υπολογιστή που φιλοξενεί τη διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας (wordpress.com) και προσωρινά στον υπολογιστή του δασκάλου που εκπαιδεύει τοχρήστη. Με την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων το υλικό που έχει αποστείλει ο χρήστης στο δάσκαλό του διαγράφεται  τόσο από τον κεντρικό υπολογιστή που φιλοξενεί τη διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας όσο και από τον υπολογιστή του δασκάλου.

 

 

  1. Διαδικασία Πληρωμής – Ασφάλεια Συναλλαγών.

Για την πληρωμή των υπηρεσιών που επέλεξε  ο χρήστης, δε ζητούνται στοιχεία από την Εταιρεία. Η διαδικτυακή τοποθεσία της Εταιρείας χρησιμοποιεί ειδικό λογισμικό της PayPal για την παραπομπή στον διαδικτυακό τόπο της τελευταίας, όπου ολοκληρώνεται η πληρωμή. Μετά την παραπομπή στο site της, η PayPal γνωρίζοντας την ταυτότητα της Εταιρείας, από την οποία προήλθε η παραπομπή, ζητάει την ταυτοποίηση του χρήστη με τα στοιχεία του χρήστη που διαθέτει η ίδια και στη συνέχεια ο χρήστης επιβεβαιώνει τη χρέωση του λογαριασμού του, μέσα από μία διαδικασία, την ασφάλεια της οποίας εγγυάται η PayPal. Ουδεμία ανάμιξη έχει η Εταιρεία στην εν λόγω διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των χρημάτων, ο χρήστης αποκτά το δικαίωμα λήψης της υπηρεσίας – προϊόντος που επέλεξε και πλήρωσε. Η Εταιρεία ενημερώνεται από την PayPal για την πληρωμή και το χρήστη που την πραγματοποίησε. Τα στοιχεία που γνωστοποιεί το PayPalστην Εταιρεία χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία αποκλειστικά για τη συμμόρφωση στις διασυνοριακές φορολογικές νομοθεσίες. Στα πλαίσια της συμμόρφωσης αυτής, δύναται να ζητηθούν επιπλέον στοιχεία από το χρήστη, με την χρήση του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώθηκε στην Εταιρεία από το χρήστη κατά τη διαδικασία εγγραφής του. Τα συνήθη στοιχεία που χρησιμοποιούνται από το χρήστη που απολαμβάνει των υπηρεσιών – προϊόντων της Εταιρείας για ιδιωτική του χρήση είναι : όνομα, επώνυμο,  διεύθυνση  κατοικίας,email, όπου απαιτείται. Για το χρήστη που απολαμβάνει υπηρεσίες – προϊόντα για την εξυπηρέτηση του επαγγελματικού του σκοπού, χρησιμοποιούνται όλα τα ανωτέρω στοιχεία καθώς επίσης ο επαγγελματικός αριθμός ταυτοποίησης του χρήστη (EIN, VATNr) ή πλήρης ταχυδρομική του διεύθυνση. Ο χρήστης επαγγελματικού σκοπού έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί στην Εταιρεία την ιδιότητά του αυτή, διαφορετικά θα έχει την ίδια μεταχείριση με τον ιδιώτη χρήστη.

 

  1. Ακυρώσεις.

Δυνατότητα ακύρωσης της υπηρεσίας- προϊόντος που ο χρήστης επέλεξε δύναται να πραγματοποιηθεί εντός δέκα (10) ημερών από την καταχώρηση της υποβολήςτης υπό τον όρο μη χρήσης της επιλεχθείσας υπηρεσίας- προϊόντος. Η επιστροφή του τιμήματος της συναλλαγής πραγματοποιείται, χωρίς να μπορούν να αναιρεθούν τυχόν τραπεζικές ή λοιπέςπρομήθειες τρίτων(PayPal)

Για τυχόν ακύρωση της παραγγελίας ο χρήστης στέλνει  έγγραφο αίτημα στο e-mail: cinnabar.pc@outlook.com. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία χρειάζεται ο χρήστης, δύναται όπως επικοινωνήσει με την Εταιρεία είτε στο emailπου είναι συνδεδεμένο με το PayPal της Εταιρείας, είτε στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στη διαδικτυακή τοποθεσία  της Εταιρείας.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την πολιτική αλλαγών, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις υπάρχουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών- προϊόντων, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τους όρους εγγύησης τυχόν υπαρχόντων εγγυητών.

 

 

11.Εφαρμοστέο Δίκαιο-Δωσιδικία.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οι Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Συμφωνείτε ότι εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν, για όλες τις διαφορές που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τους Όρους ή τη χρήση της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της αγοράς υπηρεσιών της Εταιρείας μέσω της Ιστοσελίδας) την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας.

 

  1. Τροποποίηση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας & Όρων Χρήσης.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες. Επίσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη της Ιστοσελίδας να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία της. Η πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα επιτρέπεται υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αφαιρούμε ή να αλλάζουμε τις παρεχόμενες Υπηρεσίες – Προϊόντα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.Η Εταιρεία μπορεί επίσης να τροποποιήσει τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας τους νέους τροποποιημένους Όρους  Χρήσης στην Ιστοσελίδα της. Το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων Χρήσης περιλαμβάνει το δικαίωμα τροποποίησης, προσθήκης ή κατάργησης αυτών. Η Εταιρεία ειδοποιεί τους χρήστες μέσω του τρέχοντος ιστότοπου όταν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στους Όρους Χρήσης. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή στο Περιεχόμενο ή  / και στους Όρους Χρήσης δεν επηρεάζει και δεν ισχύει για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών -προϊόντων που έχουν ήδη λάβει χώρα, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά. Οι επισκέπτες / χρήστες φέρουν την ευθύνη στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών να ελέγχουν τακτικά εάν οι Όροι Χρήσης έχουν τροποποιηθεί εάν επαναεπισκεφθούν την Ιστοσελίδα. Η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή η χρήση των υπηρεσιών – προϊόντων της Εταιρείας συνιστά αποδοχή και των εκάστοτε τροποποιημένων Όρων Χρήσης. Οι Όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας και των συναλλαγών που εκτελούνται μέσω αυτής δεν αντιβαίνουν στις ελληνικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει επίσης συνδέσμους (links) σε άλλες Ιστοσελίδες, τις οποίες δεν διαχειρίζεται η Εταιρεία (στο εξής: οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Η Εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει τις τυχόν Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ούτε εγγυάται την ενημερότητα, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου τους και δεν αποδέχεται ευθύνη για αυτές ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους. Όταν χρησιμοποιείτε τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι Χρήσης και οι Προϋποθέσεις κάθε ΣυνδεδεμένηςΙστοσελίδας.


13.Αυτοτέλεια.

Εάν οποιαδήποτε ενότητα ή διάταξη των Όρων Χρήσης θεωρηθεί άκυρη, παράνομη, ανεφάρμοστη ή σε σύγκρουση με τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, η ακυρότητα ή η ακυρωσία δεν επιδρά στο κύρος των υπόλοιπων Όρων Χρήσης.

14.Επικοινωνήστε μαζί μας.

Αν οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν είναι σαφείς ή θέλετε να αναφέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τα Περιεχόμενααυτής, παρακαλούμε  όπως επικοινωνήσετε με την Εταιρεία ως εξής:

Με αλληλογραφία στη διεύθυνση : Ευγένιου Βουλγάρεως 6, Μετς – Αθήνα – 116 36.

Με E-mail : Μεταβείτε στο https://www.iconographytoday.com/ και κάντε κλικ στο σύνδεσμο “Επικοινωνήστε μαζί μας“.

Τηλεφωνικά : +302111134262